ฉลาดเล่น รู้วินัย ป้องกันติดเกม ช่วงปิดเทอม

ฉลาดเล่น รู้วินัย ป้องกันติดเกม ช่วงปิดเทอม

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ช่วงปิดเทอมปัญหาเด็กติดเกมเป็นปัญหาที่พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นห่วงมาโดยตลอด จากสถิติผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรมเสพติดเกมเข้ามารับบริการที่คลินิกจิตเวชวัยรุ่นและศูนย์บำบัดเด็กติดเกม  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์ ปี 2559-2560 มีจำนวน 41 ราย ทั้งหมดได้รับการบำบัดรักษาต่อเนื่องด้วยยาทางจิตเวช การทำจิตบำบัดรายบุคคลและครอบครัวบำบัด อาการที่เข้ามารับการบำบัด ได้แก่ การมีปัญหาการเรียน ผลการเรียนตก มีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง ที่สัมพันธ์กับการเลียนแบบเกมที่รุนแรง ปัญหาเด็กถูกหลอก ถูกล่วงละเมิดทางเพศผ่านคนแปลกหน้าที่รู้จักแค่ในเกมออนไลน์ หรือแชทไลน์ ทั้งนี้เด็กที่เล่นเกมตั้งแต่เด็กๆ จะส่งผลกระทบชัดเจนกับพัฒนาความคิด สมาธิ ความจำ ความอดทนพยายาม ปัญหาการเรียน เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น  ปัญหาทั้งหมดจะรุนแรงขึ้น เริ่มเห็นชัดในเรื่องของปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ก้าวร้าว รุนแรง หุนหันพลันแล่น เด็กทุกคนที่เล่นเกมมีความเสี่ยงเสพติดเกม ซึ่งเป็นปัญหาพฤติกรรมเสพติดทางสมองเช่นเดียวกันกับติดสารเสพติด  เสี่ยงโรคร่วมทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวลรุนแรงถึงขั้นโรคจิตเวชและฆ่าตัวตาย

นอกจากนี้ ยังสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าว ใช้ความรุนแรงเลียนแบบเกมเสี่ยงเป็นผู้ก่ออาชญากรรม  หรือตกเป็นเหยื่อของอาชญากร  เสียสมาธิ  ผลการเรียนแย่ลงอย่างชัดเจน  โดยการเล่นเกมนานเกินกว่า 2 ชั่วโมงต่อวันในวันหยุด  จะเพิ่มความเสี่ยงติดเกม 2.5 เท่า  การเล่นเกมนานเกินกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน ในวันธรรมดาจะเพิ่มความเสี่ยงติดเกม 1.8 เท่า  อาการติดเกมคือต้องเล่นเกมนานๆ และนานขึ้นเรื่อยๆ  แล้วมันจะเสียอารมณ์ทุกครั้งที่พ่อแม่บอกให้เลิก  ที่สำคัญเสียหน้าที่ของตนเอง

ในเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี ไม่แนะนำให้เล่นเกมคอมพิวเตอร์  อายุ 3 – 6 ปี เล่นได้เฉพาะเกมส่งเสริมการศึกษาโดยมีผู้ปกครองควบคุมอายุ 6 ปีขึ้นไปเล่นเกมอื่นอื่นๆที่ถูกกำหนดไว้สำหรับเด็กแต่ละวัย  หลีกเลี่ยงเกมที่มีความรุนแรง  อายุ 13 ปีขึ้นไปหลีกเลี่ยงเกมที่มีเนื้อหาความรุนแรงมากเกินไป เช่น ฉากต่อสู้นองเลือด  และห้ามเล่นเกมที่มีการวางแผนฆ่าศัตรู  เพศสัมพันธ์  คำหยาบคาย  การพนัน  และยาเสพติด วันธรรมดาสามารถเล่นได้น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน  ในขณะที่วันหยุดน้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน  ไม่ควรเล่นต่อเนื่องนานเกินกว่าชั่วโมง  ทั้งนี้ขอแนะนำให้เด็กและวัยรุ่นฉลาดเล่นและรู้วินัย  หลีกเลี่ยงเกมออนไลน์ที่มีลักษณะทีมผู้เล่นหลายคน  ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว  ไม่นัดพบกับคนแปลกหน้าที่รู้จักผ่าน เกมออนไลน์  ควรบอกพ่อแม่เมื่อพบสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้ใจ  เช่น  ถูกข่มขู่  คุกคาม  รีดไถ  การซื้อของในเกม

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองขอแนะนำให้ติดตามพฤติกรรมการใช้เงินของลูก  สถานที่ร้านเกมแถวบ้าน  โรงเรียน  อย่างสม่ำเสมอ  ไม่อนุญาตให้เล่นเกมในห้องส่วนตัว  ตั้งกติการ่วมกัน  ไม่ควรเล่นเกมก่อนทำการบ้าน  ก่อนเข้านอน  ตลอดจนชวนทำกิจกรรมสร้างสรรค์ทดแทน  เช่น  งานอดิเรก  ออกกำลังกาย  กีฬา  จิตอาสา  และไม่ควรอนุญาตให้เล่นเกมขณะทำกิจกรรมอื่น  หรือขณะเดินบนทางสาธารณะ  ทั้งนี้ขอรับบริการปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น