นายกฯพอใจลงพื้นนครพนมปชช.เข้าใจรบ.มากขึ้น

นายกรัฐมนตรี พอใจลงพื้นที่นครพนม ปชช. เข้าใจรัฐบาลมากขึ้น ขอ NGO อย่าขวางแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ยัน ไม่เอื้อประโยชน์ให้ใคร โดยนายกฯได้เยี่ยมชมแลนด์มาร์ค พญาศรีสัตตนาคราช สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ส่วนกลาง และ คณะกรรมการ กอร.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) ว่า จากการลงพื้นที่จังหวัดนครพนมวันนี้ เป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนเข้าใจรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆ หลายอย่างเป็นการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลวางไว้ระยะ 20 ปี ซึ่งหลังได้ชมนิทรรศการมีความภูมิใจที่หลายอย่างเกิดความก้าวหน้า และความร่วมมือของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่รัฐบาลจะทำให้ประชาชนไว้ใจมากที่สุด สำหรับจังหวัดในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านถือว่ามีชัยภูมิที่ดี และมีศักยภาพเรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าควรกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนกันภูมิภาค เน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นเสน่ห์ของท้องถิ่น เพราะจะทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้ โดยอาจทำเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันในแถบประเทศใกล้เคียง
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงปัญหาการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ว่า ขอให้ประชาชนและกลุ่ม NGO เข้าใจและคำนึงถึงเรื่องนี้ว่าจะอยู่อย่างนี้ได้หรือไม่ เพราะปัจจุบันรัฐบาลพยายามสร้างแหล่งน้ำชลประทานเพิ่มเติม แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อสำรองน้ำนั้นมีจำกัด ขณะเดียวกัน ขออย่ามองรัฐบาลจะดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์กับใคร เรื่องการส่งน้ำแและระบายน้ำเป็นปัญหาทั้งหมด ซึ่งทุกคนต้องคิดด้วยว่าการทำงานต้องให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด
ซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ เยี่ยมชม บริเวณแลนด์มาร์ค พญาศรีสัตตนาคราช ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนม ได้พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมถึงเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อเรื่องพญานาคของชาวไทย และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมศักยภาพการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง โดยให้จังหวัดหากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มเติม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากขึ้น อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและรายได้จังหวัด

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังวัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง เพื่อสักการะพระธาตุนครซึ่งเป็นพระธาตุประจำวันเกิดวันเสาร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น