บุหรี่คร่าชีวิตชาวโลก 1 ใน 10

บุหรี่คร่าชีวิตชาวโลก 1 ใน 10

The Lancet วารสารทางวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าของโลกตีพิมพ์รายงานซึ่งเป็นผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์หลายร้อยคนทั่วโลกพบว่า จำนวนผู้สูบบุหรี่ทั้งชายและหญิงในปัจจุบัน ปรับลดลงในอัตราสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1990 โดยผู้ชายที่สูบบุหรี่มีอัตราส่วน 1 ใน 4 คน ส่วนผู้หญิงอยู่ที่ 1 ใน 20 คน รวมแล้วประมาณ 930 ล้านคนทั่วโลก

แม้ผู้สูบจะลดลง แต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากบุหรี่กลับเพิ่มขึ้นถึง 4.7% หรือมีจำนวน 6.4 ล้านราย ในปี 2015 รวมแล้วมีชาวโลก 1 ใน 10 คนเสียชีวิตเพราะสาเหตุนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น และยังเป็นผลมาจากการปรับกลยุทธ์การตลาดของบริษัทยาสูบ โดยหันไปเน้นตลาดใหม่ๆ เช่น กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาซึ่งแนวโน้มนี้อาจจะยิ่งทำให้มีอัตราการตายเพราะบุหรี่เพิ่มขึ้นไปอีก

ทั้งนี้ บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 2 รองจากความดันโลหิตสูงโดยประเทศที่มีอัตราส่วนการเสียชีวิตจากบุหรี่มากที่สุด 4 อันดับแรก และครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตอยู่ในประเทศเหล่านี้ คือ จีน อินเดีย สหรัฐ และ รัสเซีย ส่วนที่เหลือคือ อินโดนีเซีย บังกลาเทศ ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น บราซิล และเยอรมนี มีอัตราส่วนการสูบบุหรี่ 2 ใน 3 ของทั้งโลก

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น