มจพ. ผนึกกำลัง 4 ผู้เชี่ยวชาญ สัมมนาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัล

คณะนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผนึกกำลัง 4 ผู้เชี่ยวชาญ จัดงานสัมมนาภายใต้ชื่อ “น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัล” ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีทางด้านไอทีมาประยุกต์ใช้กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมชมนิทรรศการให้หลักคิดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

ดำเนินธุรกิจและใช้ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงเพื่อบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายในงานพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยและเสนอแนะแนวทางการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในยุคดิจิทัล อาทิ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา,ภาวุธ พงษ์วิทยภาณุ จากตลาดดอทคอม ,พรทิพย์ กองชุน อดีตผู้บริหาร Google ประเทศไทย,หมึกแดง หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์,หนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ พิธีกรรายการแบไต๋ไฮเทค ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน นี้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ ไบเทค บางนา ห้องแกรนด์ฮอลล์ GH203 ชั้น 2

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น