มะเร็งปอด โรคมะเร็งของผู้ใหญ่

มะเร็งปอด โรคมะเร็งของผู้ใหญ่

โรคมะเร็งปอด (Lung cancer) เป็นโรคมะเร็งของผู้ใหญ่ เป็นโรคพบบ่อยมากทั้งในคนไทยและทั่วโลก พบในผู้ชายได้บ่อยกว่าในผู้หญิงประมาณ 2 ถึง 3 เท่า โดยทั่วไปพบโรคได้สูงตั้งแต่ในอายุ 35 ปีขึ้นไป

โรคมะเร็งปอดเป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดทั่วโลก และมีความรุนแรงโรคสูงมาก เป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของโรคมะเร็งทั้งหมด โดยพบผู้ป่วยใหม่โรคนี้ได้ประมาณ 1.1 ล้านคนต่อปี ในการนี้จะเสียชีวิต 0.94 ล้านราย (ผู้หญิง 0.43 ล้านราย ผู้ชาย 0.51 ล้านราย) ส่วนในประเทศไทย ในช่วง พ.ศ. 2544-2546 พบโรคนี้ในผู้หญิง 9.7 รายต่อประชากรหญิง 100,000 คน และในผู้ชาย 24.9 ราย ต่อประชากรชาย 100,000 คน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น