สงขลาเร่งขุดลอกคลอง3สายอ.ระโนดรับมือแล้ง


หลายหน่วยงานเร่งขุดลอกคลอง 3 สายในพื้นที่ อ.ระโนด จ.สงขลา เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง

หลายหน่วยงานใน จ.สงขลา เร่งเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งในปีนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยในส่วนของพื้นที่ อ.ระโนด จ.สงขลา ทางสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดพัทลุง ได้เร่งขุดลอกลำตลองต่าง ๆ ทั้งคลองตะเครียะ ต.ตะเครียะ อ.ระโนด ความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร กว้าง 25 เมตร คลองหัววัง-ผักกูด ต.บ้านใหม่ ความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร กว้าง 20 เมตร และคลองระโนด ต.ระโนด ซึ่งตื้นเขินและกำจัดวัชพืชขึ้นจากคลอง ซึ่งขณะนี้แล้วเสร็จไปกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

ว่าที่ ร.ต.ไกรธนู แกล้วทนงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอระโนด กล่าวว่า ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ อ.ระโนด และล่องเรือสำรวจคลองตะเครียะ พร้อมกับสั่งการให้ขุดลอกเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำใช้ในการเกษตรช่วงหน้าแล้ง และพัฒนาเป็นคลองโมเดลแห่งแรกใน อ.ระโนด ทั้งแก้ปัญหาน้ำท่วมในช่วงหน้าน้ำและรับมือภัยแล้งช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงหน้าแล้ง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น