อิตาลีแชมป์สุขภาพ เน้นทานผักผลไม้

อิตาลีแชมป์สุขภาพ เน้นทานผักผลไม้

สำนักข่าวบลูมเบิร์ก เปิดเผยว่าจากการสำรวจ 163 ประเทศพบว่า ประเทศที่ประชากรมีสุขภาพดีที่สุดในโลกประจำปี 2017 อันดับที่ 1 ได้เเก่ ประเทศอิตาลี ประชากรมีอายุเฉลี่ยระหว่าง 80-89 ปี จากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และผักผลไม้ รวมถึงมีบุคคลากรทาการแพทย์ที่เพียงพอต่อความต้องการ อันดับต่อมาคือไอซ์แลนด์และสวิตเซอร์แลนด์ โดยสิงคโปร์เป็นประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตประเทศเดียวที่อยู่ในอันดับที่ 4 การสำรวจดัชนีสุขภาพของบลูมเบิร์กจากปัจจัยหลายด้าน เช่น อายุขัยเฉลี่ย สาเหตุการเสียชีวิต ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ ภาวะทุพโภชนาและการเข้าถึงน้ำสะอาด เป็นต้น

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น