เขื่อนลำปาวน้ำน้อยกาฬสินธุ์เร่งผุดฝายประชารัฐ

เขื่อนลำปาวน้ำน้อยกาฬสินธุ์เร่งสกัดภัยแล้งด้วยฝายประชารัฐ มั่นใจพื้นที่เพาะปลูก 268,000 ไร่ น้ำพอเพาะปลูก

ที่บริเวณลุ่มน้ำปาวหลง บ้านใหม่คำ หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.กาฬสินธุ์ ส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนรัฐวิสาหกิจ ได้ร่วมกันก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการประชารัฐสร้างฝาย 90 แห่ง ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นการร่วมบริจาคโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการสกัดปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขณะนี้โครงการสร้างฝายประชารัฐซึ่งร่วมกันทุกภาคส่วน ได้สร้างแล้วเสร็จไปจำนวน 5 แห่ง ในเขต อำเภอกมลาไสย และ อำเภอนาคู และเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งในปีนี้สภาพอากาศเริ่มร้อน ซึ่งในปีนี้ตามรายงานมีปริมาณน้ำสะสมมากกว่าปี 2559 จำนวน 155 ล้าน ลบ.ม. คาดว่าจะส่งน้ำถึงช่วงต้นฤดูฝนคือเดือนมิถุนายน ดังนั้นพื้นที่นาข้าว 4 อำเภอในเขตลประทาน 268,000 ไร่ จะมีน้ำเพียงพอ แต่เป็นห่วงพื้นที่นอกเขตชลประทาน 14 อำเภอ จึงขอให้ประชาชนประหยัดน้ำ โดยเฉพาะการจัดหาแหล่งน้ำไว้ใช้ภายในครัวเรือน และในขณะนี้ ได้สั่งการให้ นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ เร่งทำการสำรวจความต้องการของประชาชน และให้เตรียมการจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดไว้รองรับปัญหาความแห้งแล้งไว้แล้ว

สำหรับปัญหาความแห้งแล้งในขณะนี้ พบว่าในหลายหมู่บ้านนอกเขตชลประทานเริ่มประสบปัญหา โดยเฉพาะในเขตตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลภูดิน ที่เคยมีปัญหาการร้องทุกข์ในเรื่องของการขาดแคลนน้ำจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จได้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น