เชียงใหม่ปรับแผนป้องกันแก้ไขหมอกควันไฟป่า

จ.เชียงใหม่ ปรับแผนป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ เน้นย้ำ สร้างความเข้าใจ

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่ อ.แม่ออน และอ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ระดับอำเภอ จากการวิเคราะห์สถานการณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า พื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อ.แม่ออน, ดอยสะเก็ด, ดอยเต่า, ฮอด และจอมทอง พบจุด Hotspot บ่อยขึ้น และเกิดในพื้นที่เดิมหรือใกล้เคียงซ้ำซาก จากลักษณะภูมิประเทศล้อมรอบด้วยป่าไม้ ภูเขา คิดเป็นร้อยละ 82.94 ของพื้นที่ทั้งหมด จังหวัดจึงมีการปรับแผนการดำเนินงานไปตามสถานการณ์ตลอดเวลา โดยให้หน่วยลาดตระเวน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น เน้นการป้องกันและสร้างความเข้าใจแก่คนในพื้นที่เป็นหลัก ในช่วง 60 วันห้ามเผา

ส่วนกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า ไฟส่วนใหญ่มักจะไหม้ในพื้นที่เขตป่าสงวน และป่าอนุรักษ์ โดยมองว่าเจ้าหน้าที่เผาเพื่อของบประมาณนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจากหน่วยงานรับผิดชอบทุกหน่วย ทุกพื้นที่ถูกสั่งการ และกำชับ รวมถึงได้มีการคาดโทษ จากกรมป่าไม้ ให้ดูแลพื้นที่ให้เกิดการเผาไหม้น้อยที่สุดในช่วงควบคุม ส่วนหนึ่งจังหวัดเองก็ได้มีงบประมาณในการลาดตระเวนจากงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด งบกลางที่ทางจังหวัดได้ขอทาง กรมควบคุมมลพิษ เข้าไปสนับสนุนเบื้องต้นแล้ว จึงเชื่อว่าคนที่เผาอาจเป็นคนที่มีเจตนาอย่างอื่นมากกว่า

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น