แร่ธาตุที่ชื่อว่า..โซเดียม

แร่ธาตุที่ชื่อว่า..โซเดียม

ที่มา : หนังสือ กินฉลาดปราศโรค โดย แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ, มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
หากร่างกายได้รับปริมาณโซเดียมเกินความจำเป็นทำให้เสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง นำไปสู่โรคแทรกซ้อนตามมา เช่น โรคไต โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

“โซเดียม” คือ แร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย ช่วยรักษาความสมดุลของน้ำในร่างกายและความดันโลหิต โดยทั่วไปร่างกายต้องการโซเดียมประมาณ 1,500 มิลลิกรัม/วัน แต่ในชีวิตประจำวันเราอาจจะบริโภคโซเดียมมากกว่านั้น โดยปริมาณโซเดียมสูงสุดที่บริโภคแล้วไม่อันตราย คือ ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน หรือเท่ากับเกลือประมาณ 1 ช้อนชา

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น