โรคจิตเภท

โรคจิตเภท

โรคจิตเภท หรือ โรค Schizophrenia

โรคจิตเภท เป็นกลุ่มอาการของโรคที่มีความผิดปกติของความคิด และการรับรู้ที่ผิดไปจากความเป็นจริง ทำให้มีพฤติกรรมแปลกๆ ส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวัน สาเหตุของโรคจิตเภท เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง

สัญญาณอาการที่เข้าข่าย

เช่น อาการหลงผิด, มีความคิดแปลกๆ, ไม่อยากพบใคร, พูดคุยไม่รู้เรื่อง, ประสาทหลอน, มีพฤติกรรมที่ผิดปกติจากคนอื่น, ไม่ดูแลตนเอง และไร้อารมณ์ เป็นต้น

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น