ไอเดียเจ๋ง!! รั้วไหปลาร้าทองหนึ่งเดียวในโลก แลนต์มาร์ก จ.ลพบุรี

พระอาจารย์ประทีป ธทุธิโก เจ้าอาวาสวัดสระเพลง ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี เจ้าของไอเดียขอเรี่ยไรไหปลาร้า ไหดองผัก และไหต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งความตั้งใจแรกเพื่อนำมาใช้ในการประดับตบแต่งห้องน้ำของวัด เพราะคิดว่าไหจะมีเหลืออยู่น้อย

แต่กลับพบว่าชาวบ้านต่างนำไหออกมาบริจาคกันจำนวนมากกว่า 500 ใบ จึงทำให้เกิดไอเดียใหม่ด้วยการนำไหเหล่านี้มาทำการวางจัดสร้างทำเป็นรั้วของวัด สร้างเป็นปฎิมากรรมไหสีทอง เพื่อสร้างความแปลกตาและเป็นความมหัศจรรย์ขึ้นมาในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นรั้วไหปลาร้าแห่งเดียวหรือเรียกได้ว่าอาจจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีการสร้างรั้วไหปลาร้าขึ้นมา โดยขณะนี้มีการทำรั้วรอบวัดเป็นรูปตัว L เอาไว้ เนื่องจากยังขาดไหเพิ่มเติม

โดยพระอาจารย์ประทีป บอกต่อว่า ในการทำรั้วไหปลาร้านี้ทางวัดใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 2 ปี เนื่องจากต้องมีการเจาะฝังไหกับฐานรั้วพร้อมนำปูนเทลงไปในไห เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายลงไปไข่ในไห และป้องกันไม่ให้ถูกยิงแตกได้รับความเสียหาย ก่อนใช้สีเหลืองทาไปที่ไหจนชาวบ้านเรียกว่ารั้วไหปลาร้าทอง สร้างความสวยงามและเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ

เพราะรั้วไหปลาร้าทองมีที่นี้ที่เดียวและอาจเป็นหนึ่งเดียวในโลกอีกด้วย แต่สิ่งที่มีความต้องการสูงสุดคือการอนุรักษ์ไหปลาร้าไหดองผัก ขนาดต่างๆที่มีอยู่และใช้ประโยชน์ในอดีต ทั้งการหมักปลาดองผัก มารวมไว้ที่รั้ววัดเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ไห และเป็นศูนย์เรียนรู้ว่าไหเหล่านี้มีประโยชน์มากสำหรับการประกอบอาชีพในอดีต เพราะหากปล่อยไว้เด็กๆอาจจะไม่รู้จักไหอีกต่อไป

ซึ่งเจ้าอาวาสวัดสระเพลงบอกต่อว่าในช่วงนี้ก็ยังมีความต้องการไหอย่างต่อเนื่องเพราะว่ารั้วของวัดยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์รวมถึงยังสร้างได้ไปรอบวัดจึงขอบอกบุญต่อว่าหากใครมีไหที่ไม่ได้ใช้และอยากเก็บเอาไว้เป็นอนุสรก็ขอเชิญนำมา บริจาคได้ที่วัดสระเพลง ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ เพราะทางวัดยังต้องการไหอีกจำนวนมาก เพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้และจุดอนุรักษ์ไหปลาร้าเอาไว้ที่รั้วของวัด

รวมไปถึงสร้างเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรีที่มีความสวยงาม และแปลกตาแปลกจากรั้วทั่วไปอีกด้วย ซึ่งใครต้องการมาชมรั้วไหปลาร้าเดินทางมาได้บนเส้นทางสายสระบุรี-หล่มสัก เข้ามาอำเภอโคกเจริญจะได้พบกับความ unseen ของรั้วไหปลาร้าแห่งเดียวในโลก

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น